קבלנים

קבלנים

ביטוח עבודות קבלניות - הגנה מקיפה לפרויקט שלך

כקבלן או יזם, אתה יודע שפרויקט בנייה טומן בחובו סיכונים רבים. החל מנזקים פיזיים לעבודות ולציוד, דרך פגיעה בצדדים שלישיים ועד לתאונות עבודה של הפועלים.
כדי להימנע מהפסדים כבדים ותביעות יקרות, חיוני להחזיק בביטוח עבודות קבלניות מקיף ואיכותי.

הפוליסה שלנו מעניקה מעטפת הגנה רחבה לפרויקט שלך, ומורכבת משלושה פרקים עיקריים:

  • ביטוח רכוש - מכסה נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לעבודות, לציוד ולחומרים, מכל סיבה שהיא כמעט. בנוסף, ניתן לרכוש הרחבות למקרים ספציפיים כמו פינוי הריסות, נזק לרכוש סמוך ועוד.
  • ביטוח צד ג' - מגן עליך מפני תביעות של גורמים חיצוניים שנפגעו עקב ביצוע העבודות, בין אם מדובר בנזקי גוף או בנזקי רכוש. גבולות האחריות גבוהים ומותאמים לצרכים בשטח.
  • ביטוח חבות מעבידים - מעניק פיצוי לעובדים שנפגעו חלילה בתאונת עבודה או חלו עקב עבודתם בפרויקט. הכיסוי רחב וכולל גם עובדים זמניים, עובדי קבלני משנה ועובדים זרים.
הפוליסה שלנו נותנת לך שקט נפשי לאורך כל שלבי הפרויקט, מתחילת העבודות ועד למסירתו הסופית.