מדיניות פרטיות

חברת קופרנינוה סוכנות לביטוח )2010( בע”מ, ח.פ. 514466168 אשר מענה הוא ברחוב דיזינגוף 111 תל אביב טל’: 03-7621810 פקס: 03-7621820, דוא”ל: info@cooper-ninve.com ואשר מפעילה את אתר www.cooper-ninve.com )להלן:”האתר”(. “מידע אישי” הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים )כגון התלויים בך(. המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד. השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מתעדכנים

מעת לעת.

  1. כללי

1.1. מובהרבזאת,כיהאתררשאילהשתמשבכלמידעשסופקעלידךאונאסףבעתשימושךבאתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

1.2. הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

1.3. לצורך קבלת השירות מאיתנו, הנך מסמיך אותנו לפנות בעבורך לחברות הביטוח בארץ ובחו”ל, ולקבל כל מידע בנוגע לפוליסות קיימות ו/או אופציונליות.

1.4. מובהרבזאת,כיפניהבשמךלחברותביטוח,עלולהלחשוףאותנולמידעפרטיאודותיך,לרבות מידע פיננסי, מידע רפואי, או מידע פרטי אחר. הנך מתיר לנו להיחשף למידע זה ולהשתמש בו לצורך קבלת הצעות ביטוח עבורך.

  1. דיוור ישיר אלקטרוני

2.1. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו בדוא”לinfo@cooper-ninve.com

או למספר 03-7621810 ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה.

2.2. ההודעות יתכן וישלחו בדוא”ל, בסמס, בוואצפ, ברשתות חברתיות, באפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר.

  1. איסוף מידע

3.1. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי )כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד'( וכן מידע לא פרטי )כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד(.

3.2. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק או לוידס, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

  1. שימוש במידע

מדיניות פרטיות

האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

4.1. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש. 4.2. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים. 4.3. טיפול במחלוקות. 4.4. טיפול בבעיות טכניות. 4.5. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. 4.6. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו. 4.7. פניה לספק הביטוח וקבלת הצעות מטעמו. 4.8. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

  1. שמירת המידע

5.1. הנך נותן בזאת לאתר אישור להעביר את פרטיך למאגר המידע של קופר נינוה סוכנות לביטוח בע”מ, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.

5.2. האתרעושהמאמציםרביםלשמירתואבטחתהמידעאךאינויכוללהבטיחבוודאותכיהמידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

Cookies .6

6.1. אתר www.cooper-ninve.com משתמש ב”עוגיות” ) Cookies ( לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

6.2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  1. פרסומות של צדדים שלישיים

7.1. האתר מתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים

ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

8.1. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים יהיו בתוקף עם פרסומם.