ניהול תביעות

אופן ניהול התביעה

בחינת התביעה על ידי מנהל
מחלקת התביעות וע"י הגורמים המשפטיים

העברת ההודעה וכל החומר
הרלוונטי למשרד עו"ד שייצג את התיק