תביעות

אחת הסיבות המרכזיות בגינן מבוטחים וסוכנים פונים ללוידס הינה המוניטין יוצא הדופן של מבטחי הלוידס בניהול תביעות. מחלקת התביעות בקופר נינוה עושה כל שביכולתה בכדי לוודא שתביעות ינוהלו בהגינות וביעילות מירבית תוך הבנה כי בזמן התביעה המבוטח זקוק למענה מקצועי ואוזן קשבת יותר מכל .


צור קשר